Meteen naar de inhoud

Ook zin om (bij) HARDER te roeien? Meld je aan!

Vul dit formulier in en klik op ‘verzenden’ om je aan te melden. Ben je een ervaren roeier, dan nemen we zo snel mogelijk contact op voor een afspraak om te komen roeien. Wil je leren roeien, dan informeren we je over de start van de cursus.’

Heb je al gezien dat we een basiscursus roeien aanbieden? En hier kan je zien welke vorm van lidmaatschap op jou van toepassing is.

  Leuk dat je lid wilt worden van Coastal Roeivereniging HARDER. Welkom!

  AANMELDEN ALS NIEUW LID (VOLWASSENEN)

  Voor de juiste registratie van je gegevens vragen we je om onderstaand inschrijfformulier volledig in te vullen. Daarna ontvang je snel je inloggegevens voor het besloten deel van de website per mail. Velden met een asterisk (*) zijn verplicht.
  Let op: dit formulier is alleen voor volwassenen. Als juniorlid kan je je aanmelden vanaf voorjaar 2024. Ben je echter 16 of 17 jaar, wil je lid worden en kan je al roeien, neem dan nu al contact op met de secretaris (secretaris@rvharder.nl).

  OVER JOU

  Voornaam (roepnaam)*

  Achternaam*

  Geslacht*

  Geboortedatum*

  Voorletter(s)*

  E-mailadres*

  Telefoonnummer (mobiel)

  Telefoonnummer (vast)

  Straat*

  Huisnummer*

  Huisnummer-toevoeging

  Postcode*

  Woonplaats*

  Ik heb eerder geroeid, namelijk van tot bij

  Ik ben en blijf ook lid van en betaal mijn bijdrage aan de KNRB al via deze vereniging.

  Ik meld me aan als .

  We zijn een vereniging van en voor de leden, samen gaat ’t HARDER.
  Daarom horen we graag waarbij we je hulp kunnen vragen:

  Aan wat voor soort klus of project wil jij graag meedoen binnen de vereniging?

  In wat voor dingen ben je goed, bijvoorbeeld door je werk of opleiding?

  Wat is je beroep, vak of studie?

  CONTRIBUTIE EN MACHTIGING VOOR DOORLOPENDE INCASSO

  Automatische incasso is een voorwaarde voor lidmaatschap van RV HARDER. Je contributie wordt ieder halfjaar afgeschreven via automatische incasso.

  Door inzending van dit inschrijfformulier en bevestiging van mijn aanmelding verleen ik hierbij vanaf de inschrijfdatum tot wederopzegging machtiging aan Coastal Roeivereniging HARDER te Harderwijk om bedragen af te schrijven van onderstaand rekeningnummer wegens contributie, kleding, deelname aan wedstrijden en overige eenmalige betalingen. Ik weet ook dat ik onterechte of betwiste afschrijvingen binnen acht weken door mijn bank terug kan laten boeken.

  Bankrekeningnummer (IBAN)*
  Let op: om veiligheidsredenen vragen we je om de laatste vier cijfers van je bankrekeningnummer hier NIET in te vullen. Deze vier cijfers kan je per sms of Whatsapp aan de secretaris sturen: 06 11 22 89 81.

  Indien je betaalt vanaf een buitenlandse bank: (BIC 1)

  Bankrekening ten name van*

  Datum van akkoord incasso*

  Plaats*

  PRIVACYVERKLARING

  Je privacy is belangrijk. Om je als lid te registreren verwerkt RV HARDER de persoonsgegevens die je op dit formulier hebt ingevuld in de ledenadministratie. De manier waarop dit gebeurt, met welk doel en welke rechten jij als lid hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens is beschreven in het Privacybeleid van RV HARDER.
  Hiervoor vragen we expliciet je toestemming. We vragen je om zorgvuldig kennis te nemen van het Privacybeleid van RV HARDER. Als je akkoord gaat met de verwerking en het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je dat samen met de datum van je akkoordverklaring in onderstaande velden aangeven.

  Beide gegevens (verklaring wel/niet akkoord en de datum van deze verklaring) worden in de ledenadministratie vastgelegd en vormen t.b.v. de AVG de wettelijke basis waarop RV HARDER jouw persoonsgegevens mag verwerken en gebruiken.

  Ik ga akkoord met het Privacybeleid van RV HARDER*

  (Als je 'nee' kiest, is lidmaatschap in beginsel niet mogelijk. De secretaris neemt dan contact met je op)

  Datum akkoord privacybeleid

  GEZONDHEIDSVERKLARING

  Bij roeien, zeker op groot water als ons vaarwater, is het belangrijk dat je fit bent, goed ziet en hoort, dat je voldoende spierkracht hebt om stevig te roeien als de wind aanzet. En dat je geen fysieke beperking hebt die het roeien zou kunnen beletten, zoals overgewicht, hartproblemen of diabetes. Het gaat daarbij niet alleen om je eigen veiligheid, maar ook om de veiligheid van de anderen aan boord.
  Omdat we bij RV Harder met z’n allen staan voor veilig roeien, vragen we je ofwel te verklaren over je goede gezondheid, óf contact met de secretaris op te nemen als je hieraan twijfelt.

  Ik verklaar dat ik fit ben, dat ik goed zie en hoor, dat ik voldoende spierkracht heb om stevig te roeien en dat ik geen fysieke beperking heb die het zelfstandig roeien zou kunnen beletten, zoals hartproblemen of diabetes.

  Ik wil graag even overleggen met de secretaris of roeien voor mij een geschikte sport is.

  Vaak is ‘weten dat iets speelt’ voldoende om daar vanuit de vereniging rekening mee te houden en veilig het water op te kunnen. In sommige gevallen kan het bestuur je vragen om een sportmedisch onderzoek te laten doen. Denk dan aan een leeftijd boven de 70 jaar of aan specifieke fysieke omstandigheden.

  OVERIGE AKKOORDVERKLARINGEN

  Door het inzenden en bevestigen van mijn aanmelding ga ik akkoord met:
  1. de bepaling in het Huishoudelijk Reglement dat opzegging van het lidmaatschap uiterlijk voor 1 december van het lopende kalenderjaar moet plaatsvinden. Bij opzegging op of vanaf 1 december loopt het lidmaatschap gedurende het gehele eerstvolgende kalenderjaar automatisch door.
  2. het doorgeven van mijn naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer en geboortedatum naar de KNRB (Roeibond) voor registratie als lid van RV HARDER.
  3. het vermelden van mijn contact- en adresgegevens en foto op de online ledenlijsten van RV HARDER. Deze zijn uitsluitend voor leden toegankelijk in het besloten deel van de website. De ledenlijsten hebben tot doel om het onderlinge contact tussen leden te vergemakkelijken en zullen nooit aan derden beschikbaar worden gesteld.
  Ik zal zelf een foto insturen.

  Door het inzenden en bevestigen van mijn aanmelding verklaar ik verder dat...*
  ik begrijp dat in een roeiboot de kans bestaat een nat pak te halen, in de haven of op het grotere water als Wolderwijd.
  ik weet dat ik op eigen risico roei.
  ik heb kennisgenomen van de statuten, huishoudelijk reglement en het veiligheidsreglement van RV HARDER.
  ik heb kennisgenomen van de contributie in geld en natura die horen bij het lidmaatschap.

  Ik verklaar ook dat ik de zwemvaardigheid van een zwemdiploma heb, dat ik minstens 50 meter kan zwemmen met kleren aan, minstens 2 minuten kan watertrappen
  en minstens 5 meter onder water kan zwemmen.

  Tot slot verklaar ik dat ik een WA-verzekering heb die ook schade ten gevolge van watersport dekt.*

  Is er nog iets dat je wil vermelden of toelichten, dan kan dat hieronder:

  Je aanmelding versturen, en dan...
  ... sturen wij je een e-mail met een bevestiging. Neem gerust contact op als er vragen zijn. Tot ziens in de boot!

  Let op! De ervaring leert dat de mail met de bevestigingslink om je lidmaatschap te bevestigen soms in de spambox terechtkomt. Check deze, als je na een minuut nog geen mail van ons hebt ontvangen. Voor vragen over dit formulier: secretaris@rvharder.nl.