Lidmaatschap

In onderstaande tabel zie je de verschillende soorten lidmaatschap bij RV Harder. We willen voor een diverse groep roeiers toegankelijk zijn.

Roeiers vanaf 19 jaar oud zijn seniorlid. Dit in tegenstelling tot roeiers tussen 14 en 19 jaar; zij heten juniorlid. Juniorleden worden toegelaten zodra we hun ook instructie kunnen bieden. Hopelijk is dat het geval met ingang van voorjaar 2023.

Soort lidmaatschapContributie per maand
SeniorlidIs 19 jaar of ouder en valt niet onder een van de andere categorieën.€ 25,-
JuniorlidIs tussen 14 en 19 jaar.€ 16,25
StudentlidIs ingeschreven bij een instelling voor dagonderwijs.€ 20,-
BuitenlidKan roeien en woont op een afstand van meer dan 30 km; een buitenlid mag tienmaal per jaar komen roeien.€ 12,50
Buitengewoon lidBehoort tot een bijzondere doelgroep zoals statushouders of minder vermogenden.€ 3,75
Lid van de roeifamilieKan roeien en is lid van een andere roeivereniging aangesloten bij de KNRB.€ 3,75
SociëteitslidDraagt de vereniging een warm hart toe, maakt geen gebruik van roeivoorzieningen als boot, ergometer of dergelijke.€ 3,75

De vereniging is van en voor de leden. Als iedereen op z’n eigen manier een handje meehelpt, kunnen we samen de vereniging uitbouwen. Voor seniorleden, juniorleden, studentleden en buitengewone leden geldt dat een bijdrage aan een project verwacht wordt van minimaal 10 werkuren per jaar als onderdeel van het lidmaatschap. Dit gaat in 6 maanden nadat je lid wordt, in de praktijk zien we dat nieuwe leden meteen mee willen doen. Dat is natuurlijk de beste manier om thuis te raken in de vereniging.

Inloop-lidmaatschap
Voor nieuwe leden die graag met de basiscursus roeien zouden willen beginnen maar daar niet direct voor kunnen instromen, bestaat de mogelijkheid om tijdelijk tegen een gereduceerd tarief inloop-lid te worden. Informeer voor meer informatie bij de secretaris (secretaris@rvharder.nl) .