Een plek om te roeien…

  • door
Jeroen Visser

Een doel is een droom met een deadline (Peter Darbo, 1944)

Zaterdagmorgen 3 oktober gingen Hans Kamphuis en Jeroen Visser, samen de kersverse locatiecommissie vormend, op pad om de door Jasper Klarenbeek in kaart gebrachte potentiële plekken voor een verenigingsaccommodatie te verkennen.  Een vijftal locaties werd bezocht, te weten:

  • Kop van de pier, achter Walhalla
  • Schaatsbaan Volmoed aan de Stille Wei
  • Kop van de pier, plek van het voormalig surfcentrum, achter het Dolfinarium
  • Kop van de Stadswerven; schiereiland bestemd als stadspark
  • Strekdam, ter hoogte van de kanovereniging de Dolfijnen

De belangrijkste criteria die we betrokken in de beoordeling van de locaties waren:

  • Aanwezigheid geschikt open vaarwater
  • Centrale (sociaal) veilige, toegankelijke locatie
  • Aanwezigheid nutsvoorzieningen
  • Geen belemmering voor omwonenden (horizonvervuiling)

Foto’s werden gemaakt van alle locaties en in onze evaluatie kwamen we tot de volgende top 3:

1. KV Dolfijnen, langs de oever, tussen watervilla’s en ark waterscouting Tjerk Hiddes

2. Kop van de pier, oude surfschool, achter het Dolfinarium

3. Schaatsbaan Volmoed, dwz aan de meest zuidelijke punt

Een belangrijke stap was het beschrijven en specificeren van de condities waaraan de accommodatie van een startende roeivereniging zou moeten voldoen, een zogenaamd ‘programma van eisen’. Of eigenlijk, een ‘programma van wensen’, dat klinkt wat vriendelijker en bescheidener voor een startende vereniging. Want, voordat je met de gemeente tot een helder plan kan komen, is het slim om precies te weten wat je minimaal nodig hebt om met 60 leden een serieuze start te maken. De website van de KNRB levert een schat aan informatie op waar je uit kan putten en er zijn diverse verenigingen die eenzelfde procedure hebben  doorlopen en hun kennis en kunde aan het ‘world wide web’ hebben toevertrouwd. Desondanks levert het een hoop rekenwerk op om op basis van een vlootmix, die een afspiegeling vormt van de roeibehoeften van de leden van RV Harder i.o., tot een totale bootlengte c.q. stellinglengte te komen. Uiteindelijk resulteerde dit in een redelijk doorwrocht verhaal met twee verschillende ambitieniveaus: voor RV Harder als startende vereniging  met 60 leden over een periode van drie jaar, èn voor een volwassen RV Harder, die in vijftien jaar groeit naar een vereniging met 250 leden.  In eerste instantie zou dat een vloot van minimaal zestien coastal roeiboten betekenen, en later, na vijftien jaar, een vereniging met een imposante vloot van ruim 40 boten.  Tja, als je je vastbijt in al dit soort berekeningen dan is het inspirerend om ook te mijmeren over hoe ons ‘cluppie’ er dan over vijftien jaar bij zou moeten liggen: een mooi nautisch centrum, met een iconische uitstraling, waar diverse watersportverenigingen hun onderdak hebben gevonden, ieder met een eigen clubcorner, een moderne botenloods, ergometer ruimte, kleedkamers, douches en een publiekstoegankelijk restaurant, het liefst op de kop van de pier, achter het Dolfinarium.  Zet ‘m op RV Harder!

In januari spreken de wethouders en de vereniging weer met elkaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *