UPDATE vanuit de kwartiermakers

  • door

De oprichting

De oprichting komt in zicht! Geweldig natuurlijk, met het voorjaar in aantocht! We denken aan oprichting eind april, begin mei. Mochten de omstandigheden dit al toestaan, dan kunnen we misschien samen het glas heffen. Maar als we onverhoopt toch gedwongen worden deze bijzondere stap digitaal te zetten, dan organiseren we dat in de avond.

Bij het oprichten van een vereniging horen zaken als statuten en andere reglementen. Niet omdat we zo dol zijn op papier, maar het is nu eenmaal verplicht. De roeibond stelt bovendien eisen aan de statuten van lidverenigingen en is zo flexibel geweest ons concept heel vlot te beoordelen. Met goed resultaat, want we hebben inmiddels hun zegen, en complimenten!

In lijn met de statuten hebben we ook al een paar reglementen opgesteld, namelijk de belangrijkste die het eerst nodig zijn en die zonder locatie al goed in te vullen zijn. Vanaf nu zijn deze reglementen te downloaden vanaf onze website: www.rvharder.nl/downloads. Volgende week komt hier het veiligheidsreglement nog bij. Dat ligt nu eerst nog voor advies bij DCR en KNRB.

Op 29 maart en 6 april is er van 19:30 tot 20:30 uur gelegenheid tot het online bespreken van deze stukken en het stellen van vragen daarover. Wil je aan Belia aangeven als je daar aan mee wilt doen?

Zoals het er nu uitziet, zullen op 8 april de reglementen op de website staan zoals de kwartiermakers ze voorleggen aan de oprichtingsvergadering, inclusief een concept van de begroting. We sturen een mail om je nog even op de daadwerkelijke publicatie te attenderen.

En dan nog de locatie…

Afgelopen week is er weer contact geweest met een tweetal wethouders en enkele ambtenaren van de gemeente. Leonie had op professionele wijze een aantal locaties op schets uitgewerkt, wat voor de gemeente goed duidelijk maakte wat we voor de vereniging nodig hebben.

Het was een constructieve bijeenkomst. Naarmate het gesprek vorderde, werden de beide wethouders steeds enthousiaster en toonden zij bereidheid om voor ons een geschikte plek te vinden. Dat is alleen best lastig, want ruimte is schaars. Er is echter een zone aan de zuidkant van het Dolfinarium-eiland waar wellicht mogelijkheden zijn. Samen met de gemeente gaan we verder kijken en een concreet plan maken. Zodra dit iets meer vorm krijgt, kunnen we daar wat van laten zien.

Intussen biedt de gemeente ons al de gelegenheid om mee te doen aan evenementen om Harderwijkers enthousiast te maken voor een sport als coastal. Daarover in de volgende update meer. Net als over de eerste roeicursus voor onze leden!

Mogen we op je rekenen?

De vergadering besluit bij oprichting onder andere over de contributie voor een gewoon lid, de basiscontributie (zie het Huishoudelijk Reglement artikel 1 en 6 voor de voorgestelde soorten lidmaatschap). Aan de vergadering zal voorgesteld worden om de basiscontributie op € 300 per jaar te bepalen. Voor het al lopende jaar is het voorstel om € 200 te hanteren. Vanaf de oprichting kan je je aanmelden als lid.

Graag zouden we echter al eerder een idee hebben van het aantal mensen dat meteen lid wil worden. Het aantal leden bij de start heeft namelijk een grote invloed op de begroting. 

Met een onderbouwde schatting van het aantal leden kan de beoogd penningmeester een eerste begroting opstellen. Dus denk je er serieus over om lid te worden, dan zou het fijn zijn als je dit bij Belia wil aangeven. (belia@rvharder.nl) Pas bij je formele aanmelding wordt dit definitief.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *